18+ Məlumatlar :: İnsanlarda normal intim

15-07-2015 17:17

İnsanda seksual tezahürler derhal üze çıxmır, orqanizm bunun üçün yetişmelidir. Kişilerde cinsi yetişme adeten 14-16 yaşlarında başlayır ve 18-20 yaşlarında tamama çatır..Qadınlarda bu göstericiler müvafiq olaraq 12-13 ve 16-18 yaşdır. Demeli 20 yaşlı kişi ve 16-17 yaşlı qadın cinsi heyat üçün münasib dövre qedem qoymuş olurlar ve bu yaşdan başlayaraq aile qura bilerler. Qadın ve kişi orqanizmleri arasında keyfiyyet, miqdar ferqleri ve diger ferqler mövcuddur.
Başlıca keyfiyyet ferqlerine insanın cinsiyyet sisteminin quruluşu, enerjinin bedende dövr etme xüsusiyyetleri ve orqanizmin funksiyaları aiddir. Kişi ve qadın orqanizmlerinin cinsiyyet sistemleri arasındakı ferq diger keyfiyyet ve miqdar ferqlerine sebeb olur ve qametaların cinsini (xayalıq ve yumurtalıqlar); hormonal cinsi (androgenler ve ya estrogenler), morfoloji ferqleri (bedenin formaları ve orqanizmin funksiyaları) müeyyen edir.
Yuxarıda gösterilmiş «daxili» ferqler «xarici» ferqlere — insanın şexsi davranışına, diger adamlara qarşı münasibetine ve telebatlarına, meişet ve intimual telebatlarına) tesir gösterir. Neticede insan özünü kişi ve ya qadın cinsine aid edir, müvafiq terbiye alır, özü üçün cinsi teref — müqabil seçir ve müvafiq cinsi rolu oynayır.

İndi ise normal seksuallığın esas tezahür formalarını sadalayaq.
Kişilerde bu elametler: cinsi meyli (libido), tenasül aletinin (penis) qanla dolması ve dikelmesi (ereksiya), sperma atması (eyakulyasiya), cinsi şehvetin ve hezzin zirvesi (orqazm).
Cinsi meylde bir nece esas ünsür seçilir: seçim (cinsi meylin obyektinin seçilmesi ve onun temin edilmesi uşulu), iradi komponent (kişi öz cinsi ehtirasını ne derecede temin etmek isteyir) ve nehayet bioritmoloji komponent (toxumun toplanması ve boşaldılmasını ehtiva edir).
Tenasül aletinin qanla dolması, yeni ereksiya — ele bir energetik hadisedir ki, kişi orqanizmini enerjinin müeyyen növünü yaratmağa vadar edir, orqanizmde enerjinin müeyyen dövranetme trayektoriyasmı «cızır». Bu hadisenin zahiri ifadesi — tenasül aletinin qanla dolması, dikelmesidir. Bu energetik mexanizm ne qeder yaxşı işlese, cinsiyyet üzvünün (penisin) toxumaları bir o qeder möhkem olar.
Üçüncü esas tezahür — eyakulyasiya, yeni, sperma püskürmesi, daha sade desek, toxumun ifrazatıdır. O bir sıra fizioloji mexanizmlerin ardıcıl suretde işe düşmesi sayesinde yaranır: ereksiya; tenasül aleti başcığını qıcıqlandıran sürtünme hereketleri; tenasül aleti müeyyen qıcıqlanma heddine çatdıqda müvafiq mexanizmin işe düşmesi neticesinde yığılan ezelelerin spermanı toxum kisesinden sidik kanalına ve oradan xarice iteleyiquo;isteyen» insan (ruh ve ya şüur) haqqında informasiya gönderilir, hemin informasiya yalnız ona melum üsulla yumurta hüceyresine daxil olur ve insan orqanizminin holoqrafık modelinin dolğun tesvirini ona ötürür.
Kişi şüurunun bu sirli mekan qatlarına sirayet etmesi güclü şehvet dalğası şeklinde üze çıxır. Bunun ardınca kişide yaranan güclü nefes (orqazm) gelecek insanın ruhunu mekani kanalla qadının uşaqlığına «iteleyir». Bundan sonra her şey bağlanır ve esrarengiz duyğu yoxa çıxır.
Qadınlarda esas intimual tezahürler: cinsi meyl, oyanma (erogen zonaların, klitorun şövqlendirilmesi neticesinde), cinsiyyet yollarının nemlenmesi, regenerativ mayenin ifrazı ve nehayet orqazm.
Qadının cinsi şövqünün (meylinin) özünde de üç başlıca komponent seçilir: seçim, iradi komponent ve bioritmoloji komponent.
Erogen zonaların cinsi oyanması xüsusi energetik hadisedir. Onun neticesinde qadın orqanizminde dövr etmeye başlayan enerji cinsi aktın normal keçmesi, mayalanma ve döl bağlama üçün son derece zeruridir. Cinsi oyanma neticesinde qadının cinsiyyet orqanlarına bol qan axını başlayır, uşaqlıq yolu vezi hüceyrelerinin hazırladığı şire — xüsusi «sürtkü yağı» ifraz olunur.
Cinsi oyanma ve cinsiyyet orqanlarının nemlenmesi onu gösterir ki, qadın cinsi akta başlamağa — kişinin tenasül aletini (penisini) öz uşaqlıq yoluna qebul etmeye hazırdır.
Qadının cinsi akt prosesi uşaqlıq yolunun daxilinde baş veren tekanvari ve diger hereketlerden doğan şehvet ve hezz hissinin getdikce artması ile xarakterize edilir. Bu hezz duyğusu müeyyen hedde çatdıqdan sonra qadının şüur seviyyesini keyfiyyetce deyişir ki, bu da orqazm formasında tezahür edir.
Kişi orqazmı kimi qadın orqazmı da mürekkeb hadisedir. Onun da öz xarakterik xüsusiyyetleri var. Qadın şüurunun seviyyesinin deyişilmesi onu gösterir ki, orqazm zamanı o, derin ve qüdretli mekani qatlara «dalıb».
Qadın bu meqamda ele bir özünemexsus «kanala» çevrilir ki, onun vasitesile, bize hele de sirr qalan çoxölçülü mekanlardan bizim dördölçülü dünyamıza güclü enerji axır. Bu enerjinin qadın orqanizminden keçmesi neticesinde onun cinsiyyet orqanlarında xüsusi regenativ (berpaedici) maye emele gelir.
Qedim müşahidelere göre, regenativ maye güclü müalicevi xasselere malikdir, qadınları, elece de kişileri cavanlaşdırır, onların ömrünü uzadır.


Oxunub: 2588 defe