Xəbərlər ::

İQTİSADİYYAT :: Dünya Bankı Azerbaycan üzre yeni strategiyasını tesdiq edib

22-07-2015 12:09

 

 

Dünya Bankı (DB) qrupunun icraçı direktorlar şurası Azerbaycan üçün 2015-2020-ci iller üzre "Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi"ni tesdiqleyib.

 

DB-nin Bakı ofisinden "APA-Economics"e verilen melumata göre, sened Beynelxalq Yenidenqurma ve İnkişaf Bankı, Beynelxalq Maliyye Korporasiyası (IFC) ve İnvestisiya Zemanetleri üzre Çoxterefli Agentliyin (MIGA) daxil olduğu Dünya Bankı qrupunun 5 illik birge strategiyasını özünde eks etdirir. Bu strategiya davamlı, inklüziv ve özel sektora esaslanan inkişaf yolunda Azerbaycana destek vermek meqsedi daşıyır.

 

Sened DB-nin ölkenin qısa ve uzun müddetli perspektivde qarşılaşdığı iqtisadi şeraitin, sınaq ve mehdudiyyetlerin ehateli tehlilini ehtiva eden Azerbaycan üzre Sistemli Ölke Diaqnostikasına esaslanır. Bu, hemin mehdudiyyetler arasından seçilen problemleri aradan qaldırmağa kömek eden, Azerbaycanın inkişaf prioritetleri ve Dünya Bankı Qrupunun yoxsulluğun azaldılması ve ümumi rifahın yükseldilmesinden ibaret olan qlobal qoşa meqsedlerle uzlaşan proqramı teşkil edir.

 

Son onillik erzinde Azerbaycan yoxsulluğun azaldılması ve ümumi rifahın yükseldilmesi istiqametinde inanılmaz irelileyişe nail olub. Yoxsulluq seviyyesi 2000-ci illerin evvellerindeki ehalinin teqriben 50%-den 2013-cü ilde 5%-e qeder azalıb ve bu proses orta sinfin hemin dövr erzinde ehalinin 4%-den 29%-e qeder böyümesi ile müşayiet olunub. Bu nailiyyetler, esas etibarı ile, ilde orta hesabla 13% teşkil eden iqtisadi artımla xarakterize olunan müstesna iqtisadi göstericiler ve dövlet xerclerinin temin edilmesi üçün neft gelirlerinden istifade edilmesi sayesinde elde olunub. Cari aşağı neft qiymetleri, neft istehsalının azalması ve qeyri-müeyyen regional iqtisadi perspektivler mühitinde Azerbaycan özel sektorun merkezi rol oynayacağı yeni inkişaf modeli axtarışındadır.

 

“Dünya Bankı Qrupunun yeni Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi Azerbaycan üçün sınaqlarla dolu olan, lakin doğru zamanda ireli sürülüb. Dövlet xerclerinde semerelilik ve yeni inkişaf modeli teleb eden telatümlü qlobal iqtisadi mühitde ÖTÇ Azerbaycana qoşa meqsedler sahesinde elde etdiyi uğurlarını qorumağa ve daha da yükseltmeye, ölkenin xarici sarsıntılara davamlılığını güclendirmeye kömek edecek”, - deye DB-nin regional direktoru Henry Kerali bildirib.

 

"Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi" iki saheye diqqet ayırır: dövlet sektorunun idareedilmesi ve dövlet xidmetlerinin gösterilmesi ve iqtisadi reqabet qabiliyyeti.

 

"Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi"nin ilk strateji fokus sahesi çerçivesinde DB qrupu ölkeye dövlet resurslarının idare edilmesi üçün potensialın güclendirilmesi, dövlet xidmetlerine çıxışın asanlaşdırılması ve ekoloji aktivlerin keyfiyyetinin artırılması sahesinde yardım edecek.

 

"Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi"nin ikinci strateji fokus sahesi çerçivesinde Dünya Bankı qrupu seçilen infrastruktur şebekesinin tekmilleşdirilmesi, ölkende maliyye inklüzivliyinin artırılması, özel sektorun qarşısında dayanan tenzimleme yükünün azaldılması ve kend yerlerinde iqtisadi fealiyyetin desteklemesi sahesinde kömeklik gösterecek. İdareetme ve gender mövzuları resursların semereli idareedilmesi, sosial inkluzivlik ve müxtelif aktivlerin toplanması ve s. üçün vacib ehemiyyete malikdir ve ayrılıqda bütün ÖTÇ proqramı boyunca lazımi qaydada ehate olunacaq.

 

"Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi" meqsedlerine bir sıra davam eden emeliyyatlar, investisiyalar ve texniki yardım kimi yeni müdaxileler vasitesile nail olunacaq. Dünya Bankı qrupu terefinden heyata keçirilecek meşveret ve tehlil proqramları kredit layihelerini destekleyecek ve hökumetin yaranan ehtiyaclarına “vaxtında” cavab vere bilecek.

 

IFC-nin esas diqqeti "Ölke Terefdaşlıq Çerçivesi"nin iqtisadi reqabet qabiliyyeti gündeliyinin desteklenmesi, maliyye inklüzivliyinin güclendirilmesi, biznes mühitinin tekmilleşdirilmesi üçün teşebbüslerin davam etdirilmesi ve güclendirilmesine yönelecek. IFC, hemçinin, ehemiyyetli infrastruktur layiheleri, kend teserrüfatı ve diger ixrac yönümlü saheler de daxil olmaqla, real sektoru desteklemek meqsedile sermaye ve meslehet imkanlarını araşdıracaq.

 

“Biz Azerbaycanın özel sektoruna yeni iş yerlerinin yaradılması ve inkişafa töhfe vermesi işinde yardım etmeye davam edeceyik. BMK-nın maliyye sahesindeki sermayeleri ve meşveret xidmetleri strateji prioritet olaraq qalacaqdır ve bu, bütün ölke boyu biznesin maliyye vesaitine çıxış imkanlarını artırmağa yardım edecek. Biz hemçinin, biznesin qarşısında duran tenzimleyici maneelerin azaldılmasına kömek edecek ve dövleti-özel infrastruktur maliyye mexanizmlerinin güclendirilmesinde hökumete destek vereceyik”, - deye IFC-nin Cenubi Qafqaz üzre regional meneceri Jan van Bilsen bildirib.

 


Oxunub 726 defe