Xəbərlər ::

SOSİAL :: Elşad Miri: “Allahdan başqa heç ne, heç bir şey, heç bir bayram müqeddes ola bilmez"

23-09-2015 19:59

Elşad Miri, ilahiyyatçı

 

Mövzu: Qurban bayramı
 
"Müqeddeslik  Allaha mexsusdur, Allahdan başqa heç ne, heç bir şey, heç bir bayram müqeddes ola bilmez"

"Quran eslinde elçatmaz yox, elçatan olmalıdır"

"Müqeddes olan anlayışda qan tökülmemelidir, amma qurbanda qan var"

"Qurban sözü "yaxınlaşmaq" menasına gelir, allaha yaxın olmaq meqsedile edilen bayramdır"

"Qurban bayramı zengin tebeqe ile kasıb tebeqe arasındakı uçurumu aradan qaldıran bir bayramdır"
 
"Hemişe insanların hediyye vere bileceyi, paylaşa bileceyi bayram olmalıdır"

"Qurban bayramı insanlarla eyni tarixe malik bir bayramdır"

"Malik olduğunun en gözelini kesmek allaha yaxınlaşmaq behanesi de ola biler "

"Bütün dinlerde, müxtelif sivilizasiyalarda, müxtelif formatlarda heyata keçirilen qurbanlar olubdur, amma müselmanlıqda ferq odur ki, konkret olaraq heyvanlar var, kesilmeli ve kasıblarla paylaşılmalıdır"

"Qurban ibadetinin en böyük amalı kesilenlerin paylaşılmasıdır, paylanılan savab olur"
 
"Qurban bayramı zamanı insanlarda hediyyeleşme anlayışı, bir-birini  saymaq esas sayılır"

"Qan eslinde murdar sayılır, dinimizde onu alına vurmaq kimi  heç bir anlayış yoxdur"

"Bir insan bir  qoyun kese biler, amma bir neçe adamın yığılıb kesmeyi düzgün deyil"

"Qurban kesilen heyvanın bütün hisseleri qurban payı kimi verile biler"

"Kesdiyiniz heyvanın en gözel hisselerini paylaşmağa çalışın"

"İnsanlara göstermek üçün edilen ibadetler düzgün deyil, ora riyakarlıq qarışır ve bu da en günah bir şeydir"

"Bütün ibadetler ilk insan cemiyyeti ile mövcud olan ibadetlerdir, sadece islam bunları berpa eledi"

"İbrahim Peyğemberin dövründe insanı qurban verme mövcud idi, amma her hansı heyvanı qurban etmekle bu cinayet  de aradan qaldırılmış olur"

"Dinlere baxanda görürük ki, dinde olan  her bir qayda-qanun cemiyyetde olan her hansı yanlışlığı aradan qaldırmaq üçündür"

"Bayram günlerinde oruc tutmaq qadağandır, bayramdan evvelki günü ibadetle keçirmek savabdır, amma vacib deyil"

"Qurban bayramı namazı qılınmamış kesilmiş qurbanlar qurban sayılmır, sedeqe sayılır"

 

"İnsan malın kölesi olan zaman tekebbürlü olur"


Oxunub 362 defe